ห้องอาหารบาราย

BARAI RESTAURANT

ห้องอาหารบาราย

มีอาหารมากมายให้เลือกรับประทานทั้งอาหารไทย อาหารจีน และอาหารอีสานรสเด็ด