จองเลย
Call

online reservation

ปิด

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

เป็นวัดเก่าแก่สร้างจากแรงศรัทธาของชาวบ้าน เพื่อเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมของวัดเป็นศิลปรูปแบบขอม นอกจากนี้ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปใหญ่ ซึ่งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่เดินทางสัญจรไปมาต่างแวะเข้าไปกราบไหว้บูชา และให้อาหารปลา ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองบุรีรัมย์ บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ