จองเลย
Call

online reservation

ปิด

วัดเขาพระอังคาร

วัดเขาพระอังคาร

วัดนี้มีโบสถ์ที่มีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตา ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงพุทธประวัติ เขียนคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากช่างเป็นชาวพม่า ในบริเวณวัด พบเสมาหินบะซอลต์สมัยทวาราวดี จำนวน 15 หลัง ซึ่งไม่เคยพบในประเทศไทย