จองเลย
Call

online reservation

ปิด

คลีนฟาร์มบุรีรัมย์

คลีนฟาร์มบุรีรัมย์

คลีนฟาร์มคลีนเฟรมเมลอน ฟาร์มเกษตรเชิงท่องเที่ยว สเตมบุรีรัมย์ ลืมปล่อยให้อยู่ในตัว ลืมที่จะนั่งพักผ่อนดื่มกาแฟชมวิวและถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่มาของที่นี่มีอากาศโอโซนที่บริสุทธิ์แบบท้องทุ่งนาจริงๆ