จองเลย
Call

online reservation

ปิด

เสาหินบะซอลต์ภูเขาไฟบุรีรัมย์

เสาหินบะซอลต์ภูเขาไฟบุรีรัมย์

เสาหินบะซอลต์ ภูเขาไฟ นี้ ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 7 ไร่ ลึกกว่า 20 เมตร ของบริเวณแหล่งกักเก็บน้ำหลุมหิน บ้านโคกม่ะค่าโหรน ใน ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นี่เองค่ะ เรียกได้ว่าเป็นเสาหินบะซอลต์ แท่งขนาดใหญ่ ที่มีความสมบูรณ์และงดงามมากที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะ โดยผนังของหินนั้น จะมีลักษณะคล้ายกับแนวแท่งหิน Gerduberg Cliff ของ ประเทศไอซ์แลนด์ นั่นเอง