Play
Slider

โปรแกรมทัวร์บุรีรัมย์

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ เที่ยว ทัวร์อารยธรรมอีสานใต้ (เส้นทางอารยธรรมขอมโบราณ) ชุดที่ 1

ปราสาทหินพิมาย - ไทรงาม – ศูนย์มีชัย – วัดภูม่านฟ้า – วัดขุนก้อง - อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง - ปราสาทหินเมืองต่ำ

วันแรก

06.00 น.

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ เพื่อไป จ. บุรีรัมย์

09.30 น.

ชม ปราสาทหินพิมาย ที่จ.นครราชสีมา ชมพุทธสถานฝ่ายมหายาน ปราสาทประธานสร้างด้วยหินทรายสีขาว หรือจะชมโบราณวัตถุที่ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ อ.พิมาย

13.30 น.

ชมบริเวณอุทยานไทรงามตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล บริเวณเขื่อนพิมาย

15.00 น.

ชม ศูนย์มีชัย หรือ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานที่อ.ลำปลายมาศ และโรงเรียนมีชัยพัมนา เป็นโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโครงสร้างของอาคารเรียน เป็นอาคารไม้ไผ่ ถือว่าเป็นลักษณะพิเศษของโรงเรียน และ ยังมี องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคสนาม ( NGO ) "ปรัญชาการศึกษา การศึกษาพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"

16.30 น.

แวะ "วัดภูม่านฟ้า" กราบนมัสการ "หลวงปู่หิน" พระพุทธรูปหินแกะสลัก และ พระอาจารย์แดง

17.50 น.

เข้าสู่ที่พักที่ "โรงแรมพนมรุ้งปุรี"

18.30 น.

รัปประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.00 น.

นมัสการพระพุทธรูป และชมพระอุโบสถหลังเดิมที่เป็นสถาปัตยกรรมอีสาน หรือ " สิมอีสาน " ที่วัดขุนก้อง

09.00 น.

ชมความงดงามของสุดยอดปราสาทหินในประเทศไทย ณ ปราสาทหินพนมรุ้ง ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว สร้างในพุทธศตวรรษที่ 15 -18 เป็นโบราณสถาน ที่มีความงดงามและสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ศาสนสถานแห่งนี้สร้างขึ้น เพื่อถวายแด่องค์พระศิวะ

11.00 น.

ชม ปราสาทเมืองต่ำ เป็นศาสนสถานประจำชุมชนที่อยู่บริเวณเชิงเขาพนมรุ้ง สันนิษฐาน ว่าสร้างขึ้นเพื่อ ถวายพระศิวะตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดู และ ชื่นชมความงามของสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ล้อมรอบด้วยพญานาคที่มีรูปแบบโดดเด่นไม่เหมือนปราสาทหินใดๆ ที่พบในประเทศไทย

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ หรือจะเดินทางไปเที่ยวยังเขื่อนลำนางรอง อ.โนนดินแดง แล้วกลับมาพักที่โรงแรมอีก 1 คืนเพื่อเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ต.ท่าตูม จ.สุรินทร์หรือเดินทางไปจังจังหวัดอุบลราชธานี

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ เที่ยว ทัวร์อารยธรรมอีสานใต้ (ชุดธรรมชาติและเส้นทางอารยธรรมขอม) ชุดที่ 2

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเขาใหญ่ – ปากช่อง – วัดขุนก้อง – ปราสาทหินพนมรุ้ง - ปราสาทเมืองต่ำ - วัดเขาอังคาร

วันแรก

08.00 น.

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ เพื่อไป จ. บุรีรัมย์

09.30 น.

เที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในบริเวณ เขาใหญ่ – ปากช่อง เช่น สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณอ.หมวกเหล็ก, น้ำตกหมวกเหล็ก, น้ำตกจ็ดสาวน้อย, ไร่สุวรรณ (ไร่ข้าวโพดหวาน), สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณอ.ปากช่อง – เขาใหญ่, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เช่น น้ำตกเหวนรก น้ำตกเหวสุวัต, ปาลิโอ้ เขาใหญ่, บ้านรมควัน (Smoke house), ไร่ทองสมบูรณ์คลับ อ.ปากช่อง, ฟาร์มโชคชัย

15.00 น.

นมัสการ หลวงพ่อโต (สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่อ.สีคิ้ว

16.00 น.

ชม พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน โคราช

18.00 น.

เข้าสู่ที่พักที่ "โรงแรมพนมรุ้งปุรี"

วันที่สอง

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

09.00 น.

นมัสการพระพุทธรูป และชมพระอุโบสถหลังเดิมที่เป็นสถาปัตยกรรมอีสาน หรือ " สิมอีสาน " ที่วัดขุนก้อง

10.00 น.

ชมความงดงามของสุดยอดปราสาทหินในประเทศไทย ณ ปราสาทหินพนมรุ้ง ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว สร้างในพุทธศตวรรษที่ 15 -18 เป็นโบราณสถาน ที่มีความงดงามและสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ศาสนสถานแห่งนี้สร้างขึ้น เพื่อถวายแด่องค์พระศิวะ

13.00 น.

ชม ปราสาทเมืองต่ำ เป็นศาสนสถานประจำชุมชนที่อยู่บริเวณเชิงเขาพนมรุ้ง สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นเพื่อ ถวายพระศิวะตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดู และ ชื่นชมความงามของสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ล้อมรอบด้วยพญานาคที่มีรูปแบบโดดเด่นไม่เหมือนปราสาทหินใดๆ ที่พบในประเทศไทย

15.00 น.

นมัสการพระพุทธรูป ที่ วัดเขาอังคาร เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาอังคารซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วศาลา และอาคารต่างๆสร้างเลียนแบบสถาปัตยกรรมสมัยต่างๆ หลากหลายรูปแบบที่มีความงดงามแปลกตา ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง และใบเสมาหินทรายสมัยทวารวดีหลายชิ้น

17.30 น.

เข้าสู่ที่พักที่ "โรงแรมพนมรุ้งปุรี"

วันที่สาม

08.00 น.

ออกเดินทางเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ต.ท่าตูม จ.สุรินทร์, หมู่บ้านทอผ้าไหม บ้านท่าสวาง จังหวัดสุรินทร์, ปราสาทศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และปราสาทสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ หรือหรือเดินทางไปจังจังหวัดอุบลราชธานี