บ้านลิ่มทอง

CBIRD CENTER & MEECHAI PATTANA SCHOOL

โรงเรียนมีชัยพัฒนา

ศูนย์ซีเบิร์ดนางรอง และโรงเรียนมีชัยพัฒนา ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานหรือศูนย์ซีเบิร์ดใน อ.นางรอง และอ.ลำปลายมาศ และโรงเรียนมีชัยพัฒนาใน อ.ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา หรือโรงเรียนมีชัยพัฒนา ตั้งอยู่ที่ศูนย์มีชัยลำปลายมาศ ที่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรีย...

Kae Jon Kon Buriram School

โรงเรียนแก้จนแบบคนบุรีรัมย์

พัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนแก้จนแบบคนบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่ 83 หมู่ 3 บ้านตาเก็ม ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ของครอบครัวของบุคคลเป้าหมายและของประเทศชาติในด้านอาหาร เคหะกิจใน ครัวเ...

SAI YAI RAK VILLAGE

บ้านลิ่มทอง

หมู่บ้านสายใยรัก ชุมชนเข้มแข็ง บ้านหนองตาเข้ม อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ หมู่บ้านสายใยรักบ้านหนองตาเข้ม หมู่บ้านสายใยรักบ้านหนองตาเข้ม ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอนางรอง ไปทางอ.ชำนิ – ลำปลายมาศ ประมาณ 4 กิโลเมตร ชุมขนแห่งนี้เป็นชุมชนเข้มแข็งและได้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ซึ่งเป็นโครงการในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พร...