ห้องพัก

phanomrung-room-suit

ห้องพัก

ออกแบบมาอย่างสวยงามด้วยศิลปะแบบขอมมีทั้งหมด 67 ห้อง  5  รุปแบบ