ห้องประชุมสัมมนา

CONFERENCE ROOM

ห้องประชุมสัมมนา

สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุดได้ถึง 170 ท่าน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน