ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ...

    ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสู่สวรรคาลัย

    May our King rest in peace. Our King is forever our hero and he has only left his earthly presence to forever be in our heart. ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานโรงแรมพนมรุ้งปุรี

    PHANOMRUNGPURI NEWS