Play
Slider

ปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินทรายสีขาว

ปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินทรายสีขาว

ในความเชื่อพุทธมหายานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย เป็นปราสาทขอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่กลางใจเมืองพิมายที่จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) ห่างจากตัวเมืองโคราชราว 60 กม. สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๗ ในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ กษัตริย์แห่งอาณาจักรขอม ด้วยศิลปะแบบปาปวนเช่นเดียวกับปราสาทหินพนมวัน และปราสาทหินพนมรุ้ง แต่แตกต่างกันตรงที่ปราสาทหินพิมายจะหันหน้าไปยังทิศใต้ สันนิษฐานว่าหันไปยังที่ตั้งเมืองพระนคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงศูนย์กลางอำนาจของขอมในอดีตคือประเทศเขมรในปัจจุบัน และปกติชุมชนเขมรจะตั้งห่างจากแม่น้ำ แต่จะขุดสระน้ำเอาไว้ใช้ประโยชน์เอง ที่เรียกว่า บาราย แต่เมืองพิมายตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำมูล สันนิษฐานว่า เพราะเป็นชุมชนเก่ามาก่อนวัฒนธรรมเขมรจะเข้ามา มีการพบศิลปวัตถุแบบทวาราวดีด้วย สร้างปราสาทหินพิมายขึ้นเพื่อเป็นพุทธสถานในลัทธิมหายาน ปราสาทหินพิมายมีจุดเด่น คือ ปรางค์ประธานปรางค์ประธานของปราสาทหินพิมายเป็นปรางค์ประธานที่มีขนาดใหญ่โตที่สุดในประเทศไทย คือมีความสูงจากฐานสู่ยอด ๒๘ เมตร สร้างด้วยหินทรายขาวโดยหินทรายสีขาวนั้นจะเป็นหินทรายที่หาได้ค่อนข้างยากและจะใช้สร้างเฉพาะสถานที่ ที่สำคัญเท่านั้น ต่างจากซุ้มประตู(โคปุระ)และกำแพงชั้นในและชั้นนอกที่สร้างด้วยหินทรายสีแดงเป็นหลัก

งานเทศกาลที่สำคัญประจำปีของปราสาทหินพิมาย

  • งานเทศกาลเที่ยวพิมายนครราชสีมา โดยจะจัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายน สถานที่ ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ลำน้ำจักราชและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอพิมาย โดยภายในงานดังกล่าวจะมีการแสดง แสง-เสียง ประกอปจินตภาพวิมายนาฎการ ชุด “นิรมิตกรรมเหนือลำน้ำมูล” เป็นการแสดงที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆที่ได้ค้นคว้าศึกษาจากเอกสารทางโบราณคดีตำนานและจารึกต่างๆเกี่ยวกับความเชื่อ อารยธรรม ความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำแถบอีสานใต้ ผสานจินตภาพเรียบเรียงบทการแสดงสัมพันธ์กับระบบแสง-เสียงและเทคนิคพิเศษที่วิจิตรตระการตา นักท่องเที่ยวจะประทับใจกับการแสดงฉากต่างๆเช่น การแสดงการก่อสร้าง ทำนุบำรุงปราสาทหินพิมาย การบวงสรวงเทพเจ้า การแสดงรำผีฟ้า รำเชียงของ มวยโบราณ การแสดงโขนเรื่องรามเกีรยติ์ ตอนอิทราชิตแผลงศรนาคบาศ ระบำพิมายปุระ ขบวนแห่พระเจ้าชัยวรมันที่7 การจุดพลุไฟเฉลิมฉลอง เป็นต้น ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จ.โคราช

สถานที่ท่องเที่ยวในอ.พิมาย ที่น่าสนใจอีก คือ

  1. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย ในตัวอำเภอพิมาย เชิงสะพานท่าสงกรานต์ ก่อนถึงปราสาทหินพิมาย 300 เมตร เป็นสถานที่เก็บรวบรวมหลักฐาน และจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมอีสาน ในอดีต โดยเฉพาะโบราณวัตถุศิลปะวัตถุที่ค้นพบในเขตอีสานตอนล่าง โบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่นำมาจัด แสดงได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาโบราณ โครงกระดูก เครื่องมือ เครื่อประดับที่ทำจากสำริดและหิน ส่วนโบราณวัตถุสมัย ประวัติศาสตร์ได้แก่ ใบเสมาแบบศิลปะทวาราวดี ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมแบบเขมร เช่น ทับหลัง หน้าบัน เสาประดับกรอบ ประตูทวารบาล และประติมากรรมรูปเคารพ อาทิ พระพุทธรูป เทวรูป
  2. อุทยานไทรงาม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล บริเวณเขื่อนพิมาย โดยก่อนข้ามสะพานท่าสงกรานต์เข้าตัวอำเภอพิมาย จะมีทางแยกไปเขื่อนพิมายอีกประมาณ 2 กิโลเมตร บรรยากาศไทรงามแห่งนี้มีต้นไทรขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก บรรยากาศร่มรื่นและสวยงามเป็นอย่างมาก