The Luxurious Khmer Boutique Accommodation, Hotels and Resorts in the Land of Khmer

Chivilization in the Lower Northeast in Nang Rong, Buriram THAILAND

Reservation Online
Check in
Check out


Promo Code
โปรโมชั่น

ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง

ปราสาทหินเมืองต่ำ

รางวัล Green Hotel

รางวัลโรงแรมปลอดบุหรี่

Free Wi-Fi

รีวิว Tripadvisor

โรงแรมนางรอง
โรงแรมนางรอง
โรงแรมบุรีรัมย์
ที่พักนางรอง
ที่พักบุรีรัมย์
โรงแรมนางรอง
โรงแรมนางรอง

อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ปราสาทหินทรายสีชมพูที่สวยที่สุดบนเขาพนมรุ้งในจังหวัดบุรีรัมย์

อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทพนมรุ้ง
หรือ ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง

ศาสนบรรพตที่สวยที่สุดในประเทศไทยในจังหวัดบุรีรัมย์ในภาคอีสาน

ครั้งหนึ่งในชีวิต คุณเคยมาเที่ยวชมความงามของปราสาทหินเขาพนมรุ้งแล้วหรือยัง ?

      ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง หรือ ปราสาทพนมรุ้ง เป็นโบราณสถานปราสาทหินในศิลปเขมรที่มีความงดงามตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งและมีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเนื่องจากตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งและมีภูมิทัศน์ที่สวยงามรวมถึงมีปรากฎการณ์ทางธรรมชาติพระอาทิตย์ขึ้นและตกทะลุ 15 ช่องประตู ณ ปราสาทหินเขาพนมรุ้งของทุกๆปีจะมีปรากฎการณ์ดังกล่าว 4 ครั้ง โดยตัวปราสาทตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง (ภูเขาพนมรุ้งคือภูเขาไฟเขาพนมรุ้งที่ดับสนิทแล้ว) ในเขตตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ปราสาทหินเขาพนมรุ้งสร้างขึ้นเนื่องในศานาฮินดูลัทธิไศวนิกาย ซึ่งนับถือพระศิวะเป็นเทพสูงสุด ดังนั้น เขาพนมรุ้งจึงเปรียบเสมือนเขาไกรลาศที่ประทับของเทพพระศิวะ

      องค์ประกอบและแผนผังของปราสาทพนมรุ้งได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเป็นเส้นตรง และเน้นความสำคัญเข้าหาจุดศูนย์กลางนั่นคือปราสาทประธานปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ซึ่งหันหน้าไปทิศตะวันออก ด้านขวาของบันไดทางขึ้นสู่ศาสสถานมีอาคารที่เรียกว่า "พลับพลาเปลื้องเครื่อง" ซึ่งเป็นที่พักจัดเตรียมพระองค์ของกษัตริย์ก่อนเสด็จเข้าสักการะเทพเจ้า หรือประกอบพิธีกรรมในบริเวณศาสนสถานปราสาทหิน ถัดจากนั้นเป็นทางเดินทั้งสองข้างประดับด้วยเสามียอดคล้ายดอกบัวตูม เรียกว่า "เสานางเรียง" มีจำนวนข้างละ 34 ต้นทอดตัวไปยังสะพานนาคราชซึ่งมีผังรูปกากบาทยกพื้นสูง ราวสะพานทำตัวเป็นลำตัวพญานาค 5 เศียร สะพานนาคราชนี้ ตามความเชื่อเป็นทางที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับเทพเจ้า สิ่งที่น่าสนใจคือ จุดกึ่งกลางสะพานนาคราช มีภาพจำหลักรูปดอกบัวแปดกลีบ อาจหมายถึงเทพประจำทิศทั้งแปดในศาสนาฮินดู หรือเป็นยันต์สำหรับการบวงสรวง หรือเป็นจุดที่ผู้มาทำการบูชา ตั้งจิตอธิษฐานขอพร

      จากสะพานนาคราชขั้นที่ 1 มีบันไดจำนวน 52 ขั้น ขึ้นไปยังลานบนยอดเขาพนมรุ้ง ที่หน้าซุ้มประตูระเบียงคดทิศตะวันออก มีสะพานนาคราชขั้นที่ 2 ระเบียงคดก่อเป็นตัวห้องยาวต่อเนื่องกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารอบลานปราสาทพนมรุ้งแต่ไม่สามารถเดินทะลุถึงกันได้ เพราะมีผนังกั้นเป็นช่วงๆ มีซุ้มประตูอยู่กึ่งกลางของแต่ละด้าน ที่มุมระเบียงคดทำเป็นซุ้มกากบาท ที่หน้าบันของระเบียงคดทิศตะวันออกด้านนอกมีภาพจำหลักรูปฤาษีซึ่งหมายถึงพระศิวะในปางที่เป็นผู้รักษาโรคภัยไข้เจ็บ และอาจหมายรวมถึงพระนเรนทราทิตย์ ผู้ก่อสร้างปราสาทประธานปราสาทหินเขาพนมรุ้งด้วย

      ปราสาทประธานปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ก่อด้วยหินทรายสีชมพูมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ย่อมุม ด้านหน้าทำเป็นมณฑปโดยมีอันตราละหรือฉนวนเชื่อมปราสาทประธานปราสาทหินเขาพนมรุ้ง นี้ เชื่อว่าสร้างโดยพระนเรนทราทิตย์ซึ่งเป็นผู้นำการปกครองชุมชนที่มีปราสาทหินเขาพนมรุ้งเป็นศูนย์กลาง ภายในเรือนธาตุตรงกึ่งกลาง เรียกว่า "ห้องครรภคฤหะ" เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพที่สำคัญที่สุดเชื่อว่าในที่นี้คือ "ศิวลึงค์" ซึ่งแทนองค์พระศิวะ และมีทางต่อเชื่อมกับท่อโสมสูตร คือร่องน้ำมนต์ที่ใช้รับน้ำสรงสักการะศิวลึงค์เท่านั้น

      ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาทประธานปราสาทหินเขาพนมรุ้ง มีปราสาทอิฐ 2 องค์ และปรางค์น้อย จากหลักฐานทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม กล่าวได้ว่า ปราสาททั้ง 3 หลังสร้างขึ้นก่อนปราสาทประธานในราวพุทธศตวรรษที่ 15 และ 16 ตามลำดับ ส่วนทางด้านหน้าของปราสาทประธานปราสาทหินเขาพนมรุ้ง คือทิศตะวันออกเฉียงหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีอาคาร 2 หลังก่อด้วยศิลาแลง เรียกว่า "บรรณาลัย" ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาคัมภีร์ทางศาสนาของศาสนาฮินดู

      ที่บริเวณหน้าบันและทับหลังของปราสาทประธานปราสาทหินพนมรุ้ง มีภาพจำหลักแสดงเรื่องราวในศาสนาฮินดู เช่น พระศิวะนาฏราช (พระศิวะทรงฟ้อนรำ) พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ อวตารของพระนารายณ์ เช่น พระรามในเรื่องรามเกียรติ์หรือ พระกฤษณะ ภาพพิธีกรรม ภาพชีวิตประจำวันของฤาษี เป็นต้น

ภาพสลักพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ ณ ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง

พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ทรงอยู่ที่ทับหลังของมณฑปด้านทิศตะวันออกของปราสาทประธานปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์ โดยพระนารายณ์บรรทมตะแคงขวาเหนือพระยาอนันตนาคราช ณ เกษียรสมุทรโดยมีพระนางลักษมีซึ่งเป็นเทพีแห่งความงามและเป็นพระมเหสีคอยปรนนิบัติพัดวีมิให้ยุงริ้นไรมาไต่ตอมพระนารายณ์เพื่อให้บรรทมหลับพักผ่อนให้สบายเมื่อตื่นบรรทมมาแล้วแล้วและพระพรหมเทพอีกองค์หนึ่งของศาสนาพราหม์จะเป็นผู้สร้างโลกและทำสิ่งก่อสร้างขึ้นมาใหม่จึงเริ่มนับใหม่ครั้นสิ้นกัลปโลกก็จะแตกดับลงไปเอง

และทับหลังนี้เคยถูกขโมยไปยังพิพิธภัณฑ์ชิคาโก้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ปัจจุบันได้นำกลับมาคืนที่ปราสาทหินเขาพนมรุ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

      กำหนดการณ์ชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกทะลุ 15 ช่องประตู ณ ปราสาทหินเขาพนมรุ้งของทุกๆปี

     • ครั้งที่ 1 – พระอาทิตย์ ตก 4-6 มีนาคม เวลา~17.58
     • ครั้งที่ 2 – พระอาทิตย์ ขึ้น 1-5 เมษายน เวลา~05.56
     • ครั้งที่ 3 – พระอาทิตย์ ขึ้น 8-10 กันยายน ~05.58
     • ครั้งที่ 4 – พระอาทิตย์ ตก 4-6 มีนาคม เวลา~17.58

     หมายเหตุ ปรากฎการณ์ดังกล่าว ณ ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ดังนั้นวันและเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงและขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาลด้วย

~ ขอขอบพระคุณคลิป vdo จาก Tourism Authority of Thailand (TAT) ~

 

งานเทศกาลที่สำคัญประจำปีของปราสาทหินเขาพนมรุ้ง

      งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ จะจัดขึ้นทุกปีในช่วงวันที่ วันที่ 3 - 5 เมษายน โดยสถานที่จัดงาน: ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภายในงานจะมีกิจกรรมสำคัญโดดเด่น ที่จัดให้มีขึ้นภายในงาน เช่น

• การชมแสงอาทิตย์ส่องลอด 15 ประตูของปราสาทพนมรุ้ง(ดวงอาทิตย์ขึ้น วันที่ 3 - 4 - 5 เมษายน เวลา 06.00 น.)
• พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนปราสาทพนมรุ้ง ซึ่งเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์พระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย

• ชมริ้วขบวนหลวงของพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี และ นางจริยา นำเครื่องบวงสรวงประกอบด้วย เทพพาหนะทั้ง 10 นางสนมกำนัล เหล่าทหาร ข้าทาสบริวาร ดำเนินผ่านเสานางเรียงประดับด้วยโคมไฟและธงทิวยิ่งใหญ่อลังการ

- การแสดง แสง เสียง ชุด "งานรมยคีรีราตรีแห่งวนัมรุง"
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านรับประทานอาหารแบบโฮปบายดินเนอร์
- การแสดงตลาดนัดโบราณและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดบุรีรัมย์
- พร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายตลอดการจัดงาน

หรือจะใช้เวลาสั้นๆในการดูคลิป vdo นี้แล้วคุณจะเห็นถึงความสวยงามของปราสาทหินเขาพนมรุ้ง

~ ขอขอบพระคุณคลิป vdo ดีๆจาก SpringnewsTV for it ~

      การเดินทางสู่ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง : จาก อ.นางรอง ใช้ทางหลวงหมายเลข 24 ขับไปทางจังหวัดสุรินทร์ประมาณ 14 กิโลเมตร พอถึงสามแยกไฟแดงบ้านตะโก จากนั้นมีทางแยกขวามือเป็นถนนลาดยางเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2117 ขับไปอีก 6 กิโลเมตรไปจนถึงบ้านตาเป๊กจะพบสามแยกให้เลียวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2221 ขับไปอีก 6 กิโลเมตร ขึ้นสู่ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง

โรงแรมพนมรุ้งปุรี บูติกโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท : 212 ถ.ประจันตเขต (นางรอง – ลำปลายมาศ) ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

โทรศัพท์ : (044) 632-222 โทรสาร : (044) 633-800 มือถือ : 086-3366618 Email : info@phanomrungpuri.co.th skype : Phanomrungpurihotel.buriram

 

PhanomrungPuri Boutique Hotels and Resorts : 212 Prachantakhet Rd (Nangrong – Lamplaimat Road)., Nangrong, Buriram 31110 THAILAND

Phone : +66.44632222 Fax: +66.44633800 Mobile : +66.863366618 Email : info@phanomrungpuri.co.th skype : phanomrungpurihotel.buriram